Služby projektování

Naše společnost nabízí i projektování fotovoltaických elektráren na míru.
Základním předpokladem pro investora, který zvažuje investici do fotovoltaické elektrárny (FVE), je kvalitní projekt. Pouze podle dobrého projektu je možno postavit elektrárnu s nejlepšími parametry.

K dosažení optimální výnosu z pozemní či střešní FVE je potřeba toto zařízení profesionálně vyprojektovat a kvalitně technicky zrealizovat. Při projektování FVE je nutné zohlednit mnoho faktorů, od intenzity slunečního záření v dané lokalitě, přes orientaci panelů vůči jihu, sklon a případné zastínění panelů. To jsou faktory, které mají vliv nepřímo na výtěžnost FVE. Sluneční panely je možno instalovat na všechny plochy, které nejsou nějak výrazně zastíněné.

Při projektování střešní FVE je potřeba také počítat se statikou střechy pro umístění nosného systému solárních panelů. Zde hraje roli kromě vlastní nosnosti samotné střechy (možnost dodatečného přitížení střešní konstrukce) také síla větru a zatížení sněhem v dané oblasti. Větrem, který se dostane pod solární panely, vzniká podtlak, který pak funguje jako další zatížení střechy, stejně jako vrstva sněhu na panelech. V rámci projektování FVE je nutné kromě návrhu potřebných solárních panelů a jejich připojení na odpovídající střídače, provést i kompletní návrh upevňovacího montážního systému, včetně optimálního rozmístění solárních panelů.

evitt © 2021 EVITT.CZ